Dansk Økonometrisk Selskab

I 1973 blev Dansk Økonometrisk Selskab stiftet med det formål at holde personer med interesse for økonometri orienteret om forskning i og anvendelse af økonometri i Danmark.

Der holdes et årligt møde på Sandbjerg Slot ved Als Sund.

News

OBS - Årets møde i 2016 er 20. - 22. maj

 

 

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.02.2017