Dansk Økonometrisk Selskab

I 1973 blev Dansk Økonometrisk Selskab stiftet med det formål at holde personer med interesse for økonometri orienteret om forskning i og anvendelse af økonometri i Danmark.

Der holdes et årligt møde på Sandbjerg Slot ved Als Sund.


News

OBS. På grund af covid-19 er årets møde udsat til 20.-22. november på Sandbjerg.

Invitation